ระบบสืบค้นบุคคลในตระกูล
คำค้น !
 
"ท่านผู้หญิงสุ่นมาเวลาค่ำ
อยู่คอยทำเครื่องร้อนๆ ผ่อนถวาย
ลงเรือสำปั้นเปล่าบ่าวหญิงพาย
ทั้งแจกจ่ายเรือข้างในไม่เว้นตัว
พระยานครไชยศรีทีเป็นบุตร
ก็ดีสุดการงานพาลยังชั่ว
พวกผู้ร้ายป้ายผาพากันกลัว
ด้วยไม่มัวเมาทางข้างสบง
รับสัญญาบัตรมาว่าการใหม่
จะยังไม่ถึงปีมีประสงค์
จะหาชอบประกอบนามตามจำนง
ได้สืบวงษ์รับกิจต่อบิดา
จัดการสรรพรับเสด็จเป็นการด่วน
ทำถี่ถ้วนถูกระบอบชอลนักหนา
คิดรอบคอบไม่ระคางข้างมึนชา
ควรชมว่าคนคนนี้เขาดีจริง"
       
  © 2006 JOTIKASTHIRA.COM All Right Reserved.
Developed By Informa Soft (Thailand) Co., Ltd.