พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน)

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) เป็นบุตรจีนจือ เกิดปีจอ อัฐศก จุลศักราช 1188 (พ.ศ. 2369) ภูมิลำเนาเดิมอยู่ในคลองสวนพลู ซึ่งเป็นคลองเล็ก ๆ แยกจากแม่น้ำแควป่าสักตรงหัวแง่วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อันเป็นถิ่นที่คนจีนอยู่กันมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจีนเถียนได้สมรสกับท่านสุ่น ชาวบ้านลานตากฟ้า นครชัยศรี เมื่อตอนปลายรัชกาลที่ 3 แล้วลงมาตั้งทำการค้าขายในกรุงเทพ ฯ ที่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างวัดบพิตรภิมุข มีโรงสินค้าอยู่สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม (เหนือ) ตอนปากคลอง จนมีฐานะมั่งคั่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ได้ถวายตัวอยู่ในกรมสมเด็จพระเทพศิรินนทรามาตย์ ได้ช่วยเหลือราชการแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีเป็นอันมาก จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่ขุนสมุทรโคจร ในกรมท่าซ้าย และเป็นหลวงภาษีวิเศษเมื่อ พ.ศ. 2402 ตำแหน่งเจ้าภาษีนายอากรอยู่ในกรมท่าซ้าย ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรครั้งแรกเป็นพระพิบูลย์พัฒนากรเมื่อ พ.ศ. 2411 และเป็นพระยานรนาถภัคดีศรีรัชฎากรเมื่อ พ.ศ. 2416 ช่วยราชการคลังในหอรัษฎากรพิพัฒน์ด้านภาษีอากร และเงินรายได้ของแผ่นดิน เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ได้เป็นจางวางกรมสรรพภาษี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้เป็นองค์มนตรีที่ปรึกษาราชการในพระองค์ เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ณ ท้องสนามหลวง และจัดตั้งโรงพยาบาล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินในการประพาสต่างประเทศด้วย เป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดนรนาถสุนทริการาม และกิจการอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในสำเพ็งเป็นครั้งแรกคือ ได้เป็นผู้ทำน้ำปะปาจำหน่าย โดยสูบน้ำขึ้นถังแล้วต่อท่อไปตามบ้าน ซึ่งทำให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกเป็นอันมาก พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 อายุได้ 69 ปี บุตรของท่านคนหนึ่งได้เป็นพระยาธรรมจรรยานุกุลมนตรี (ทองดี) พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) เป็นต้นสกุล โชติกเสถียร

 

บันทึกเมื่อ : 28/02/2006 22:17:56

   
 
 
 
 

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน)

เป็นบุตรจีนจือ เกิดปีจอ อัฐศก จุลศักราช 1188 (พ.ศ. 2369) ภูมิลำเนาเดิมอยู่ในคลองสวนพลู ซึ่งเป็นคลองเล็ก ๆ แยกจากแม่น้ำแควป่าสักตรงหัวแง่วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อันเป็นถิ่นที่คนจีนอยู่กันมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายหลังจีนเถียนได้สมรสกับท่านสุ่น ชาวบ้านลานตากฟ้า นครชัยศรี เมื่อตอนปลายรัชกาลที่ 3 แล้วลงมาตั้งทำการค้าขายในกรุงเทพ ฯ ที่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างวัดบพิตรภิมุข มีโรงสินค้าอยู่สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม (เหนือ) ตอนปากคลอง จนมีฐานะมั่งคั่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

[ ข้อมูลเพิ่มเติม ]

ประวัติของพระวิทยุทูระลิขิต (ห้าง โชติกเสถียร) และนางผิว โชติกเสถียร (สกุลเดิม นิมิหุต)

บิดาของพระวิทยุทูระลิขิตชื่อพระยาทิพยโกษา(หมาโต โชติกเสถียร)  มารดาชื่อนางอิ่ม  ปู่ของพระวิทยุ ฯ ชื่อพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน โชติกเสถียร)  ย่าของพระวิทยุ ฯ  ชื่อท่านผู้หญิงสุ่น (สกุลเดิม ยุกตะนันท์)  ส่วนประวัติตระกูลของมารดาของพระวิทยุฯมีข้อมูลว่านางอิ่มสืบเชื้อสายมาจากคุณหญิงเขียน  ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระยาอภัยพิพิธ (สุ่น) ในรัชกาลที่ ๒(๑)  แต่ไม่มีข้อมูลอื่นใดเลย 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม ]

นาวาเอก พระวิทยุทูรลิขิต (ฮั่ง โชติกเสถียร)

นาวาเอก พระวิทยุทูรลิขิต (ฮั่ง โชติกเสถียร) เป็นบุตรพระยาทิพโกษา (โต โชติกเสถียร) อิ่ม มารดา เปิดปีชวด พ.ศ.2419 ได้ศึกษาภาษาไทยพอสมควร ท่านบิดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม ของพระสุริยะภักดีแล้วได้ไปศึกษาที่ปีนัง  จนเป็นที่ทราบทั่วไปว่ามีเด็กไทยคนหนึ่งมาอยู่ที่ปีนัง มีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา มีภาษาอังกฤษ ภาษามาลายู และภาษจีนเป็นต้น เสด็จประพศปีนัง ต้องการล่าม จึงมีคนเสนิว่าเด็กไทยคนหนึ่งฉลาดเฉลี่ยว คล่องแคล่ว พอที่ จะเป็นล่าม ภาษามาลายูและจีนได้ จึงได้โปรดให้เข้าเฝ้าและได้นำเสร็จประพาศในที่ต่างๆ เป็นที่พอพระทัย

[ ข้อมูลเพิ่มเติม ]

 
 
  © 2006 JOTIKASTHIRA.COM All Right Reserved.
Developed By Informa Soft (Thailand) Co., Ltd.